PŘÍLOHA VI: Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek

Část 1 této přílohy obsahuje úvod k seznamu harmonizovaných klasifikací a označení včetně informací uvedených pro každý záznam a souvisejících klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti v tabulce 3.
Část 2 této přílohy stanoví obecné zásady přípravy dokumentace k návrhu a odůvodnění harmonizované klasifikace a označování látek na úrovni Unie.
Část 3 této přílohy obsahuje seznam nebezpečných látek, pro něž byly na úrovni Unie stanoveny harmonizovaná klasifikace a označení. Klasifikace a označení v tabulce 3 vychází z kritérií stanovených v příloze I tohoto nařízení.
1. / ČÁST 1: ÚVOD K SEZNAMŮM HARMONIZOVANÝCH KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
2. / ČÁST 2: DOKUMENTACE K HARMONIZOVANÉ KLASIFIKACI A OZNAČOVÁNÍ
3. / ČÁST 3: TABULKA S HARMONIZOVANOU KLASIFIKACÍ A OZNAČOVÁNÍM