1.0: Definice

„Plynem“ se rozumí látka, která
i) má při teplotě 50 °C tlak par vyšší než 300 kPa (v absolutní hodnotě) nebo
ii) je při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa zcela plynná.
„Kapalinou“ se rozumí látka nebo směs, která
i) má při teplotě 50 °C tlak par nejvýše 300 kPa (3 bary),
ii) není při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa zcela plynná a
iii) má při standardním tlaku 101,3 kPa bod tání nebo počáteční bod tání nejvýše 20 °C.
„Tuhou látkou“ se rozumí látka nebo směs, která neodpovídá definici kapaliny ani plynu.