2.11: Aerosoly

Upozorňuje se, že ustanovení o označování v souladu s body 2.2 a 2.3 přílohy směrnice 75/324/EHS se vztahují i na aerosoly.