2.16.4: Dodatečné úvahy při klasifikaci

2.16.4.1 Rychlost koroze lze měřit zkušební metodou uvedenou v části III pododdíle 37.4 ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria. Vzorek, který se použije ke zkoušce, se skládá z těchto materiálů:
a) pro zkoušku na oceli, druhy oceli
S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2),
S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574 v platném znění, „Unified Numbering System (UNS) G 10200“, nebo SAE 1020;
b) pro zkoušku na hliníku: neplátované druhy 7075-T6 nebo AZ5GU-T6.