2.5: Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto kategorie nebezpečnosti pro zdraví:

Oddíl 3.7: Toxicita pro reprodukci, účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, doplňková kategorie nebezpečnosti