1.2.4: Správnou klasifikaci na základě fyzikální nebezpečnosti nebylo možno stanovit

U některých záznamů nebylo možno stanovit správnou klasifikaci na základě fyzikální nebezpečnosti, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje pro uplatnění klasifikačních kritérií podle tohoto nařízení. Takový záznam může být přiřazen do jiné (i vyšší) kategorie nebo dokonce do jiné třídy nebezpečnosti, než je uvedeno. Správná klasifikace musí být potvrzena pomocí zkoušek.
Záznamy, u nichž je třeba potvrdit fyzikální nebezpečnost pomocí zkoušek, jsou v tabulce 3 označeny čtyřmi hvězdičkami (****).