1.5: Znak: korozivita


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS05 image

Oddíl 2.16

Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1