1.1.3: EUH014 – „Prudce reaguje s vodou“

Pro látky a směsi, které prudce reagují s vodou, například acetylchlorid, alkalické kovy nebo chlorid titaničitý.