3.5.5: Dodatečné úvahy při klasifikaci

Je stále více uznáváno, že při procesu chemicky vyvolané tvorby tumoru u člověka a zvířat dochází ke genetickým změnám například v protoonkogenech nebo v genech somatických buněk tlumících nádory. Proto může mít prokázání mutagenních vlastností látek v somatických nebo zárodečných buňkách savců in vivo důsledky pro případnou klasifikaci těchto látek jako karcinogenů (viz také oddíl 3.6 bod 3.6.2.2.6 Karcinogenita).