1.1: Znak: vybuchující bomba


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS01 image

Oddíl 2.1

Nestabilní výbušniny

Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy A, B