2.12.4: Dodatečné úvahy při klasifikaci

2.12.4.1 Postup klasifikace pro tuto třídu není nutno použít, jestliže
a) chemická struktura látky nebo směsi neobsahuje kovy nebo metaloidy; nebo
b) zkušenosti při výrobě nebo manipulaci prokazují, že látka nebo směs nereaguje s vodou, například látka se vyrábí pomocí vody nebo se omývá vodou; nebo
c) o látce nebo směsi je známo, že je rozpustná ve vodě a vytváří s ní stabilní směs.