PŘÍLOHA II: ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ NĚKTERÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Tato příloha sestává z pěti částí:
část 1 obsahuje zvláštní předpisy pro označování některých klasifikovaných látek a směsí;
část 2 stanoví předpisy pro dodatečné standardní věty o nebezpečnosti, které se uvedou na štítku některých směsí;
část 3 stanoví zvláštní předpisy pro obaly;
část 4 stanoví zvláštní předpisy pro označování přípravků na ochranu rostlin;
část 5 stanoví seznam nebezpečných látek a směsí, na které se vztahuje čl. 29 odst. 3.
1. / ČÁST 1: DOPLŇKOVÉ INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI
2. / ČÁST 2: ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO DOPLŇKOVÉ ÚDAJE NA ŠTÍTKU PRO NĚKTERÉ SMĚSI
3. / ČÁST 3: ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO OBALY
4. / ČÁST 4: ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO OZNAČOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
5. / ČÁST 5: SEZNAM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ČL. 29 ODST. 3