4.1: Znak: vykřičník


Výstražný symbol

Třída a kategorie nebezpečnosti

(1)

(2)

GHS07

image

Oddíl 5.1

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu (kategorie 1)