3.3: Tekuté prací prostředky v rozpustném obalu pro jednorázové použití určené pro spotřebitele

Pokud jsou tekuté prací prostředky v dávkách pro jednorázové použití určené pro spotřebitele obsaženy v rozpustném obalu, platí následující doplňková ustanovení:
3.3.1 Tekuté prací prostředky obsažené v rozpustném obalu pro jednorázové použití musí být uzavřeny ve vnějším obalu. Vnější obal musí splňovat požadavky oddílu 3.3.2 a rozpustný obal musí splňovat požadavky oddílu 3.3.3.
3.3.2 Vnější obal musí:
i) být neprůhledný nebo tmavý, aby byl produkt nebo individuální dávky hůře viditelné,
ii) aniž je dotčen čl. 32 odst. 3, obsahovat pokyn pro bezpečné zacházení P102 „Uchovávejte mimo dosah dětí.“ umístěný na viditelném místě a ve formátu, který poutá pozornost,
iii) mít podobu snadno opakovaně uzavíratelné samostatně stojící nádoby;
iv) aniž jsou dotčeny požadavky oddílu 3.1, být vybaven uzávěrem, který:
a) snižuje schopnost mladých dětí obal otevřít tím, že vyžaduje koordinovaný pohyb obou rukou, při němž je třeba vyvinout takovou sílu, která malým dětem otevření obalu ztěžuje;
b) si uchovává svou funkčnost za podmínek opakovaného otevírání a zavírání, a to po celou dobu životnosti vnějšího obalu.
3.3.3 Rozpustný obal musí:
i) obsahovat averzivní přísadu v koncentraci, která je bezpečná a která v případě náhodné orální expozice vyvolá nejdéle za 6 sekund odmítavou orální reakci,
ii) udržet svůj tekutý obsah po dobu alespoň 30 sekund, pokud je rozpustný obal ponořen do vody o teplotě 20 °C,
iii) odolat mechanickému tlaku o síle alespoň 300 N za standardních zkušebních podmínek.