2.5: Směsi, které obsahují epoxidové složky s průměrnou molekulární hmotností ≤ 700

Není-li toto upozornění uvedeno na štítku na obalu, musí být směsi obsahující epoxidové složky s průměrnou molekulární hmotností ≤ 700 opatřeny touto standardní větou:
EUH205 – „Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.“