3.10.2: Kritéria pro klasifikaci látek


Tabulka 3.10.1

Kategorie nebezpečnosti pro toxicitu při vdechnutí

Kategorie

Kritéria

Kategorie 1

Látky, o nichž je známo, že u člověka vyvolávají nebezpečí toxicity při vdechnutí, nebo na něž je nutno pohlížet, jako kdyby u člověka vyvolávaly nebezpečí toxicity při vdechnutí

Látka se zařadí do kategorie 1

a)  na základě spolehlivých a kvalitních důkazů u člověka

nebo

b)  jedná-li se o uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší, měřeno při 40o C.

Poznámka:

Látkami kategorie 1 jsou mimo jiné některé uhlovodíky, terpentýn a borová silice.