1.2.3: EUH032 – „Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami“

Pro látky a směsi, které reagují s kyselinami za uvolňování plynů zařazených pro akutní toxicitu do kategorie 1 nebo 2 v nebezpečných množstvích, například kyanidy nebo azid sodný.