3.1.2: Opakovaně uzavíratelné obaly

Uzávěry odolné proti otevření dětmi použité na opakovaně uzavíratelných obalech musí splňovat požadavky normy EN ISO 8317 v platném znění „Obaly odolné dětem – Požadavky na opakovaně uzavíratelné obaly a metody jejich zkoušení“ přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN) a Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).