1.: ČÁST 1: DOPLŇKOVÉ INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI

Standardní věty uvedené v oddílech 1.1 a 1.2 se připojí k látkám a směsím, které jsou klasifikovány s ohledem na fyzikální nebezpečnost, nebezpečnost pro zdraví nebo nebezpečnost pro životní prostředí, v souladu s čl. 25 odst. 1.
1.1 / Fyzikální vlastnosti
1.2 / Vlastnosti související se zdravím