PŘÍLOHA I: KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Tato příloha stanoví kritéria pro klasifikaci do tříd nebezpečnosti a jejich členění a doplňková ustanovení o možných způsobech plnění těchto kritérií.
1. / ČÁST 1: OBECNÉ ZÁSADY PRO KLASIFIKACI A OZNAČOVÁNÍ
2. / ČÁST 2: FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST
3. / ČÁST 3: NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
4. / ČÁST 4: NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
5. / ČÁST 5: DODATEČNÁ NEBEZPEČNOST