1.2: Znak: plamen


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS02 image

Oddíl 2.2

Hořlavé plyny, kategorie 1

Oddíl 2.3

►M4  Aerosoly, kategorie 1, 2 ◄

Oddíl 2.6

Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.7

Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F

Oddíl 2.9

Samozápalné kapaliny, kategorie 1

Oddíl 2.10

Samozápalné tuhé látky, kategorie 1

Oddíl 2.11

Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2

Oddíl 2.12

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F