1.3: Znak: plamen nad kruhem


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS03 image

Oddíl 2.4

Oxidující plyny, kategorie 1

Oddíl 2.13

Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.14

Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3