PŘÍLOHA III: PŘEHLED STANDARDNÍCH VĚT O NEBEZPEČNOSTI, DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ O NEBEZPEČNOSTI A DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ NA ŠTÍTKU

1. / Část 1: Standardní věty o nebezpečnosti
2. / Část 2: Doplňující informace o nebezpečnosti
3. / Část 3: Doplňující údaje na štítku / informace o některých směsích