PŘÍLOHA IV: PŘEHLED POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s článkem 22 a čl. 28 odst. 3 mohou dodavatelé kombinovat pokyny pro bezpečné zacházení uvedené níže v tabulce, a to s ohledem na jasnost a srozumitelnost pokynů pro bezpečné zacházení.
Je-li část znění pokynů pro bezpečné zacházení ve sloupci (2) uvedena v hranatých závorkách […], znamená to, že text v hranatých závorkách neodpovídá ve všech případech a měl by se použít jen za určitých okolností. V takových případech jsou ve sloupci (5) uvedeny podmínky, za nichž by měl být text použit.
Použije-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci (2) lomítko [/], znamená to, že je třeba zvolit jednu z vět, které odděluje, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve sloupci (5).
Použijí-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci (2) tři tečky […], jsou podrobnosti o tom, jaké informace je třeba poskytnout, uvedeny ve sloupci (5).
Pokud text ve sloupci (5) naznačuje, že je možné vynechat příslušný pokyn pro bezpečné zacházení, a je-li na štítku uveden jiný pokyn pro bezpečné zacházení, může se tato informace využít při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s články 22 a 28.
1. / Část 1: Kritéria pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení
2. / Část 2: Pokyny pro bezpečné zacházení