3.2.2: Ustanovení o hmatatelných výstrahách

Technické specifikace pro hmatatelné výstrahy musí být v souladu s normou EN ISO 11683 v platném znění „Obaly – Hmatatelné výstrahy. Požadavky“.