2.5.4: Dodatečné úvahy při klasifikaci

U této skupiny plynů je nutno znát tyto informace:
tlak par při teplotě 50 °C,
fyzikální stav při teplotě 20 °C při standardním okolním tlaku,
kritická teplota.
Údaje lze nalézt v literatuře, vypočítat nebo zjistit pomocí zkoušek. Většina čistých plynů je již klasifikována v UN RTDG, Vzorové předpisy.