1.1.1: EUH001 – „Výbušný v suchém stavu“

Pro výbušné látky a směsi uvedené v oddíle 2.1 přílohy I, které se uvádějí na trh zvlhčené vodou nebo alkoholy nebo zředěné jinými látkami k potlačení jejich výbušných vlastností.