3.1.3: Opakovaně neuzavíratelné obaly

Uzávěry odolné proti otevření dětmi použité na opakovaně neuzavíratelných obalech musí splňovat požadavky normy CEN EN 862 v platném znění „Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly jiných než farmaceutických výrobků“ přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN).