1.1.5: EUH019 – „Může vytvářet výbušné peroxidy“

Pro látky a směsi, které mohou při skladování tvořit výbušné peroxidy, například diethylether nebo 1,4-dioxan.