2.1: Směsi obsahující olovo

Štítky na obalech barev a laků obsahujících olovo v množství vyšším než 0,15 % (vyjádřeném jako hmotnost kovu) z celkové hmotnosti směsi, stanoveném podle normy ISO 6503, musí obsahovat tuto standardní větu:
EUH201 – „Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti“.
V případě obalů, jejichž objem je menší než 125 ml, může být uvedeno toto upozornění:
EUH201A – „Pozor! Obsahuje olovo.“