HLAVA V: HARMONIZACE KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ LÁTEK A SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ

KAPITOLA 1 / Stanovení harmonizované klasifikace a označení látek
KAPITOLA 2 / Seznam klasifikací a označení