1.1.6: EUH044 – „Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu“

Pro látky a směsi, které nejsou samy o sobě klasifikovány jako výbušné podle oddílu 2.1. přílohy 1, avšak v praxi mohou mít výbušné vlastnosti, pokud jsou zahřívány v dostatečně pevně uzavřeném obalu. Zejména látky, které se rozkládají výbušně při zahřívání v ocelovém bubnu, nevykazují tyto vlastnosti při zahřívání v méně pevných nádobách.