2.2.2: Kritéria klasifikace

2.2.2.1 Hořlavý plyn se zařadí do této třídy podle tabulky 2.2.1:


Tabulka 2.2.1

Kritéria pro hořlavé plyny

Kategorie

Kritéria

1

Plyny, které při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa:

a)  jsou ve směsi o nejvýše 13 % objemových plynu se vzduchem zápalné, nebo

b)  mají bez ohledu na dolní mez hořlavosti rozmezí hořlavosti se vzduchem při obsahu nejméně 12 procentních bodů.

2

Plyny jiné než kategorie 1, které mají při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa rozmezí hořlavosti při smíchání se vzduchem.

Poznámka

Aerosoly se neklasifikují jako hořlavé plyny; viz oddíl 2.3.

2.2.2.2 Hořlavý plyn, který je rovněž chemicky nestálý, se dodatečně zařadí do jedné ze dvou kategorií pro chemicky nestálé plyny za použití metod popsaných v části III UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, v souladu s následující tabulkou:


Tabulka 2.2.2

Kritéria pro chemicky nestálé plyny

Kategorie

Kritéria

A

Hořlavé plyny, které jsou při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa chemicky nestálé

B

Hořlavé plyny, které jsou při teplotě vyšší než 20 °C a/nebo tlaku vyšším než 101,3 kPa chemicky nestálé