1.4: Znak: plynová láhev


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS04 image

Oddíl 2.5

Plyny pod tlakem:

stlačené plyny;

zkapalněné plyny;

zchlazené zkapalněné plyny;

rozpuštěné plyny.