5.: ČÁST 5: SEZNAM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ČL. 29 ODST. 3

Hotová cementová směs a beton v mokrém stavu.