3.2.1.: Posouzení vlastností P a vP:

a) výsledky simulačních zkoušek rozkladu v povrchových vodách;
b) výsledky simulačních zkoušek rozkladu v půdě;
c) výsledky simulačních zkoušek rozkladu v sedimentu;
d) jiné informace, jako např. informace ze studií v terénu nebo monitorovacích studií, pokud je možné prokázat, že jsou účelné a spolehlivé.