Článek 75: Zřízení a přezkum

1.  Evropská agentura pro chemické látky se zřizuje pro účely řízení a v určitých případech provádění technických, vědeckých a správních aspektů tohoto nařízení a pro zajištění jednotnosti v těchto aspektech na úrovni Společenství.
2.  Agentura bude přezkoumána do 1. června 2012.