Dodatek 10: Záznam 43 – Azobarviva – Seznam zkušebních metod

Seznam zkušebních metod


Evropský normalizační orgán

Odkaz na harmonizovanou normu a její název

Odkaz na nahrazenou normu

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Usně — Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních — Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Usně — Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních — Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Textilie — Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv — Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken či bez extrakce vláken

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Textilie — Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv — Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen