Článek 140: Změna směrnice 1999/45/ES

Zrušuje se článek 14 směrnice 1999/45/ES.