KAPITOLA 1: Účel, oblast působnosti a použití

Článek 1 / Účel a oblast působnosti
Článek 2 / Použití