HLAVA IX: POPLATKY A PLATBY

Článek 74 / Poplatky a platby