Just in November
Get a FREE ticket to in-depth REACH conference
Do you find REACH Online useful? Share it with others and win a ticket worth €890.

3.1.3: Indikace vlastností T

a) subakutní toxicita pro vodní prostředí podle přílohy VII oddílu 9.1 a přílohy VIII oddílu 9.1.3;
b) jiné informace, pokud je možné prokázat, že jsou účelné a spolehlivé.