6.4: Odkaz na jiné oddíly

Popřípadě se uvede odkaz na oddíly 8 a 13.