HLAVA X: AGENTURA

Článek 75 / Zřízení a přezkum
Článek 76 / Složení
Článek 77 / Úkoly
Článek 78 / Pravomoci správní rady
Článek 79 / Složení správní rady
Článek 80 / Předsednictví správní rady
Článek 81 / Zasedání správní rady
Článek 82 / Hlasování ve správní radě
Článek 83 / Povinnosti a pravomoci výkonného ředitele
Článek 84 / Jmenování výkonného ředitele
Článek 85 / Zřízení výborů
Článek 86 / Zřízení fóra
Článek 87 / Zpravodajové výborů a využití odborníků
Článek 88 / Kvalifikace a zájmy
Článek 89 / Zřízení odvolacího senátu
Článek 90 / Členové odvolacího senátu
Článek 91 / Rozhodnutí, proti nimž se lze odvolat
Článek 92 / Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob
Článek 93 / Přezkum a rozhodnutí o odvolání
Článek 94 / Žaloby u Soudu prvního stupně a Soudního dvora
Článek 95 / Střet stanovisek s jinými subjekty
Článek 96 / Rozpočet agentury
Článek 97 / Plnění rozpočtu agentury
Článek 98 / Boj proti podvodům
Článek 99 / Finanční předpisy
Článek 100 / Právní postavení agentury
Článek 101 / Odpovědnost agentury
Článek 102 / Výsady a imunity agentury
Článek 103 / Služební řád
Článek 104 / Jazyky
Článek 105 / Povinnost zachovávat důvěrnost
Článek 106 / Účast třetích zemí
Článek 107 / Účast mezinárodních organizací
Článek 108 / Kontakty s partnery
Článek 109 / Pravidla průhlednosti
Článek 110 / Vztahy s příslušnými subjekty Společenství
Článek 111 / Formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře