KAPITOLA 2: Definice a obecné ustanovení

Článek 3 / Definice
Článek 4 / Obecné ustanovení