Dodatek 9: Záznam 43 – Azobarviva – Seznam azobarviv

Seznam azobarviv


 

Číslo CAS

Indexové číslo

Číslo ES

Sloučeniny

1.

Není přiřazeno

Složka 1:

Č. CAS: 118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Složka 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2

405-665-4

Směs dinatrium (6-(4-anisidi no)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato) (1-(5-chlor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)chromanu(1-)s

trinatrium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato) chromanem(1-)