BREXIT: Hot topic
Worried about Brexit fallout on chemicals regulation?
Find what experts have to say on this topic. Learn how to prepare for all potential Brexit outcomes.

Článek 125: Úkoly členských států

Členské státy udržují systém úředních kontrol a podle okolností vykonávají další činnosti.