Článek 125: Úkoly členských států

Členské státy udržují systém úředních kontrol a podle okolností vykonávají další činnosti.