0.6: Jednotky

Používají se jednotky měření stanovené ve směrnici Rady 80/181/EHS ( 35 ).