Článek 35: Přístup k informacím pro pracovníky

Zaměstnavatelé umožní pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v souladu s články 31 a 32 ohledně látek nebo ►M3  směsí ◄ , které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.