Dodatek 6: Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)


Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

▼M14

dibutylcín-hydrogenborát;

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Kyselina boritá; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Kyselina boritá, přírodní neupravená, obsahující nejvýše 85 % H3BO3 v sušině; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Dibortrioxid;

Oxid boritý

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Tetraboritan disodný, bezvodý;

005-011-00-4

 

 

 

Kyselina boritá, disodná sůl; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetraboritan disodný monohydrát; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Sodná sůl kyseliny orthoborité; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Tetraboritan disodný dekahydrát;

Borax dekahydrát

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Tetraboritan disodný pentahydrát;

Borax pentahydrát

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Perboritan sodný; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxymetaboritan sodný; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Perboritan sodný; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxymetaboritan sodný; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá (H3BO2 (O2)), monosodná sůl, trihydrát; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

kyselina perboritá (HBO (O2)), sodná sůl, tetrahydrát; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxyboritan sodný hexahydrát;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá (H3BO2 (O2)), monosodná sůl, trihydrát; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

kyselina perboritá (HBO (O2)), sodná sůl, Ktetrahydrát; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxyboritan sodný hexahydrát;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá, sodná sůl; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Kyselina perboritá (H3BO2 (O2)), monosodná sůl, monohydrát; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá, sodná sůl; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Kyselina perboritá (H3BO2 (O2)), monosodná sůl, monohydrát; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

▼M45

Oktaboritan disodný, bezvodý; [1]

Oktaboritan disodný, tetrahydrát [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

▼C1

Linuron (ISO)

3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

►M5  E ◄

6-(2-chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)- 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan; etacelasil

014-014-00-X

253-704-7

37894-46-5

 

Flusilazol (ISO); bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]silan

014-017-00-6

85509-19-9

►M5  E ◄

Směs: bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]silan a bis(4-fluorfenyl)methyl[(4H-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]silan

014-019-00-7

403-250-2

►M5  E ◄

▼M14

(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-chlorethyl)-fosfát

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinát-amonium (ISO);

Amonium-2-amino-4-[hydroxy(methyl)fosforyl]butanoát

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

▼M26

Trixylyl fosfát

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

▼C1

Dvojchroman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M5  E ◄

Dvojchroman amonný

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M5  E ◄

▼M14

Dichroman sodný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Chroman sodný

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M5  E ◄

▼M14

Chlorid kobaltnatý

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Síran kobaltnatý

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Octan kobaltnatý

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Dusičnan kobaltnatý

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Uhličitan kobaltnatý

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

▼C1

Tetrakarbonyl niklu

028-001-00-1

236-669-2

13463-39-3

 

▼M14

Hydroxid nikelnatý; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hydroxid niklu; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Síran nikelnatý

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Uhličitan nikelnatý;

028-010-00-0

 

 

 

[karbonato(2-)]tetrahydroxynikl;

 

 

Uhličitan nikelnatý [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Uhličitan nikelnatý zásaditý; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

μ-karbonato-dihydroxydotrinikl; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

μ-karbonato-tetrahydroxidotrinikl; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Chlorid nikelnatý

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dusičnan nikelnatý; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Kyselina dusičná, sůl niklu; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi, s obsahem síranu nikelnatého

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Chloristan nikelnatý;

Kyselina chloristá, nikelnatá sůl

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Síran didraselno-nikelnatý; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Síran diamonno-nikelnatý; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikl-bis(sulfamidát);

Nikl-sulfamát;

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Tetrafluoroboritan nikelnatý

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikl-diformiát; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravenčí kyselina, sůl niklu; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravenčí kyselina, sůl mědi a niklu; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikl-diacetát; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikl-acetát; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikl(II)-dibenzoát

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikl-bis(4-cyklohexylbutanoát)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikl(II)-stearát;

Nikl(II)-oktadekanoát

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikl-dilaktát

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikl(II)-oktanoát

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Fluorid nikelnatý; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Bromid nikelnatý; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Jodid nikelnatý; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorid draselno-nikelnatý; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorokřemičitan nikelnatý

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenan nikelnatý

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Dithiokyanatan nikelnatý

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dichroman nikelnatý;

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Chlorečnan nikelnatý; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Bromičnan nikelnatý; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethyl-hydrogen-sulfát, nikelnatá sůl [3] [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikl(II)-trifluoracetát; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikl(II)-propionát; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikl-bis(benzensulfonát); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikl(II)-hydrogen-citrát; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronová kyselina, amonno-nikelnatá sůl; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronová kyselina, sůl niklu; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikl-[bis(2-ethylhexanoát)]; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-ethylhexanová kyselina, sůl niklu; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexanová kyselina, sůl niklu; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikl(II)-isooktanoát; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Isooktanová kyselina, sůl niklu; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikl-diisononanoát; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikl(II)-neononanoát; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikl(II)-isodekanoát; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikl(II)-neodekanoát; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanová kyselina, sůl niklu; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikl(II)-neoundekanoát; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-glukonato-O1,O2)nikl; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikl-bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoát); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikl(II)-palmitát; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nikl; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodekanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Mastné kyseliny, C6-19rozvětvené, soli niklu; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Mastné kyseliny, C8-18 a nenasycené C18, soli niklu; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

naftalen-2,7-disulfonová kyselina, nikelnatá sůl; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

▼M45

Arsenid galia

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

▼C1

Fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M5  E ◄

Chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M5  E ◄

Síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M5  E ◄

▼M45

Tributylcíničité sloučeniny, s výjimkou tributylcíničitých sloučenin uvedených jinde v této příloze

050-008-00-3

 

▼M14

Dibutylcíndichlorid;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

▼M26

2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát)

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1

 

▼M14

Rtuť

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

▼C1

Benzo[a]pyren

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

1-brompropan

Propylbromid

n-propylbromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-trichlorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difenylether; oktabrom derivát

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

2-methoxyethanol; methylglykol

603-011-00-4

203-713-7

109-86-4

 

2-ethoxyethanol; ethylglykol

603-012-00-X

203-804-1

110-80-5

 

1,2-dimethoxyetan

ethylenglykoldimethylether

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

▼M45

Tetrahydro-2-furyl-methanol; tetrahydrofurfurylalkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

▼C1

2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

►M5  E ◄

2-methoxypropan-1-ol

603-106-00-0

216-455-5

1589-47-5

 

Bis(2-methoxyethyl)ether

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

 

(R)-2,3-epoxypropan-1-ol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

►M5  E ◄

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan

TEGDME;

Triethylenglykoldimethylether;

Triglym

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

▼M14

2-(2-aminoethylamino)ethanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-diethoxyethan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

▼C1

4,4'-(4-methylpentan-2,2-diyl)difenol; 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)-4-methylpentan

604-024-00-8

401-720-1

6807-17-6

 

▼M45

Bisfenol A; 4,4′-isopropylidendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

▼M14

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

▼M45

Fenol, dodecyl-, rozvětvený; [1]

Fenol, 2-dodecyl-, rozvětvený; [2]

Fenol, 3-dodecyl-, rozvětvený; [3]

Fenol, 4-dodecyl-, rozvětvený; [4]

Fenol, (tetrapropenyl)deriváty [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Chlorofacinon (ISO); 2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

▼M14

N-methyl-2-pyrrolidon;

1-methylpyrrolidin-2-on

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

▼C1

Tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

▼M14

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyklohexan-3-yl-cyklohex-2-en-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

3,3-(ethylendioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-on

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

▼C1

2-methoxyethyl-acetát; ethylenglykolmono-etheracetát

607-036-00-1

203-772-9

110-49-6

 

2-ethoxyethyl-acetát; ethylenglykolmonoethyl-etheracetát

607-037-00-7

203-839-2

111-15-9

 

▼M45

Kumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difenakum (ISO); 3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on;

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

▼C1

2-ethylhexyl-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát

607-203-00-9

279-452-8

80387-97-9

 

bis(2-methoxyethyl)-ftalát

607-228-00-5

204-212-6

117-82-8

 

(2-methoxypropyl)-acetát

607-251-00-0

274-724-2

70657-70-4

 

Fluazifop-butyl (ISO); butyl-(RS)-2-(4-[5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}}fenoxy)propanoát

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

 

Vinklozolin (ISO);3-(3,5-dichlorfenyl)-5-methyl-5-vinyloxazolidin-2,4-dion

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

 

Methoxyoctová kyselina

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

►M5  E ◄

Bis(2-ethylhexyl)-ftalátDEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

 

Dibutyl-ftalátDBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

 

(+/-)Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4- (6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}}propanoát

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

►M5  E ◄

▼M45

Flokumafen (ISO); reakční směs cis-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a trans-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

▼M21

1,2-benzendikarboxylová kyselina, dipentylester, rozvětvený a lineární [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-pentyl-isopentylftalát [2]

 

[2]

[2]

 

di-n-pentylftalát [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

diisopentylftalát [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]

 

▼C1

Benzylbutylftalát

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-Benzendikarboxylová kyselina

Rozvětvené a lineární alkylestery di-C7-11

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

▼M14

kyselina 1,2-benzendikarboxylová;

di-C6-8-rozvětvené alkylestery bohaté na C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

▼C1

Směs: 4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu disodného;

4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu trisodného

607-487-00-4

402-660-9

 

▼M14

Diisobutyl-ftalát

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluoroktansulfonová kyselina;

607-624-00-8

 

 

 

▼M26

Kyselina 4-terc-butylbenzoová

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7

 

▼M14

Heptadekafluoroktan-1-sulfonová kyselina; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kalium-perfluoroktansulfonát;

 

 

Kalium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Diethanolamin-perfluoroktansulfonát; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Amonium-perfluoroktansulfonát;

 

 

Amonium-heptadekafluoroktansulfonát; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Lithium-perfluoroktansulfonát;

 

 

Lithium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

▼M26

Dihexyl-ftalát

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

Ammonium-pentadekafluoroktanoát

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

Kyselina perfluorooktanová

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

▼M45

1,2-benzendikarboxylová kyselina, dihexylester, rozvětvený a lineární

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Difethialon (ISO);

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

Perfluornonan-1-ová kyselina [1]

a její sodné [2]

a amonné [3] soli

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Dicyklohexyl-ftalát

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

▼M26

Nitrobenzen

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

▼M14

Dinokap (ISO);

Reakční směs: 2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát, 2-(1-ethyl-hexyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát a 2-(1-propylpentyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

 

▼C1

Binapakryl; 2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-3,3-dimethylakrylát

609-024-00-1

207-612-9

485-31-4

 

Dinoseb; 6-sek-butyl-2,4-dinitrofenol

609-025-00-7

201-861-7

88-85-7

 

Dinoseb, soli a estery s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

609-026-00-2

 

 

 

Dinoterb; 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol

609-030-00-4

215-813-8

1420-07-1

 

Dinoterb, soli a estery

609-031-00-X

 

 

 

Nitrofen; (2,4-dichlorfenyl)(4-nitrofenyl)ether

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

 

(Methyl-O,N,N-azoxy)methyl-acetát

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

 

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorofenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

▼M14

Chlor-N,N-dimethylformiminium-chlorid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on;

[obsahuje ≥ 0,5 % formamidu (č. ES 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

▼M45

Triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin

612-289-00-6

68694-11-1

 

▼C1

Tridemorf (ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorfolin

613-020-00-5

246-347-3

24602-86-6

 

Ethylenthiomočovina; imidazolidin-2thion

613-039-00-9

202-506-9

96-45-7

 

Carbendazim (ISO)

Methylbenzimidazol-2- ylkarbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

Methyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Cykloheximid

613-140-00-8

200-636-0

66-81-9

 

▼M45

Flumioxazin (ISO); 7-fluor-4-(prop-2-yn-1-yl)-6-(3,4,5,6-tetrahydroftalimido)-1,4-benzoxazin-3(2H)-on

613-166-00-X

103361-09-7

 

▼C1

1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

 

▼M26

Epoxikonazol (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-chlorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

▼C1

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Směs: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu;

Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu

613-199-00-X

421-550-1

 

▼M14

Ketokonazol;

1-[4-(4-{[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy}fenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-on

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalium-1-methyl-4-3-[1-methyl-3-(morfolinokarbonyl)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]prop-1-en-1-yl-3-(morfolinokarbonyl)pyrazol-5-olát;

[obsahuje ≥ 0,5 % dimethylformamidu (č. ES 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

▼M45

Imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

▼C1

N,N-dimethylformamid; dimethylformamid

616-001-00-X

200-679-5

68-12-2

 

N,N-dimethylacetamid

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

►M5  E ◄

Formamid

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

 

N-methylacetamid

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

 

N-methylformamid

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

►M5  E ◄

▼M14

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

2-(dimethylamino)thioacetamid-hydrochlorid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9

 

▼M26

N-ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-on

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní;

(Destilační zbytky z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá hmota s teplotou měknutí přibližně od 30 °C do 180 °C (86 °F až 356 °F). Je složena převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s nejméně třemi kondenzovanými jádry.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼C1